Realizacja programu Cyberbezpieczny samorząd z PNT Data Center

Skorzystaj z doświadczenia PNT Data Center w zakresie bezpieczeństwa online. Kompleksowo pomożemy w zaimplementowaniu promgramu Cyberbezpieczny Samorząd w Twojej gminie.

Cyberbezpieczny samorząd dzięki jedynej w Polsce serwerowni z Rate 3

Czym jest program "Cyberbezpieczny Samorząd"

Realizacja programu Cyberbezpieczny samorząd z PNT Data Center

Prawie 2 miliardy złotych zostanie przekazanych do gmin, powiatów i województw w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa a także zabezpieczenia infrastruktury oraz przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla pracowników. PNT Data Center oferuje wsparcie w wyborze i wdrożeniu kompleksowych rozwiązań, które wpisują się w program o nazwie Cyberbezpieczny Samorząd”. Poprzednie inicjatywy, takie jak „Cyfrowa gmina”, pozwoliły samorządom przede wszystkim na zakup i implementację nowoczesnego sprzętu. Obecny program grantowy umożliwia kontynuację podnoszenia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Termin realizacji programu wynosi 24 miesiące, jednak nie później niż  do 30 czerwca 2026 r.

 

Zapraszamy na 30 minutowe niezobowiązujące spotkanie on-line

Pomożemy w jak najefektywniejszym zaplanowaniu środków z programu "Cyberbezpieczny samorząd"

Masz pytania?

Zapraszam na konsultację

Damian Kolarczyk
Dyrektor PNT Data Center
d.kolarczyk@pnt.opole.pl
tel. 884 883 368

Dyrektor PNT Data Center, Damian Kolarczyk z przyjemnością pomoże Państwu w realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd

Wybierz datę i godzinę spotkania

Dlaczego warto współpracować z PNT Data Center w zakresie Cyber security?

PNT Data Center to partner, który rozumie unikalne wyzwania, przed jakimi stoją samorządy, zwłaszcza w kontekście programu „Cyberbezpieczny samorząd„. Nasza solidna reputacja przede wszystkim oparta jest na udanych projektach, a referencje od tak renomowanych instytucji jak NASK, Miasto Opole, NFZ i MZK Opole są dowodem na skuteczność naszych rozwiązań.

Dzięki zaawansowanym technologiom i doświadczeniu naszego zespołu, dostarczamy również kompleksowe usługi cyberbezpieczeństwa, dostosowane do unikalnych potrzeb jednostek samorządowych. Nasza oferta nie tylko spełnia, ale bez wątpienia przewyższa oczekiwania programu .

Wybierając PNT Data Center, inwestujesz nie tylko w bezpieczeństwo danych, ale także w efektywność, stabilność i profesjonalizm. Razem niewątpliwie kształtujemy przyszłość bezpiecznych i nowoczesnych samorządów.

Cele programu "Cyberbezpieczny Samorząd"

Celem programu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

 • wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
 • wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
 • wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
 • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,
 • przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

Usługi dopasowane do celów programu "Cyberbezpieczny samorząd"

01. Wdrożenie lub aktualizacja w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI)

Nextcloud

Nextcloud to oprogramowanie typu open source, które służy do przechowywania, porządkowania i udostępniania plików.

Jest alternatywą dla usług takich jak Dropbox, Dysk Google czy OneDrive.

W przeciwieństwie do rozwiązań, typowo komercyjnych , aplikację Nextcloud można zainstalować i utrzymywać na naszych serwerach, co umożliwia pełną kontrolę nad danymi oraz zapewnie najwyższe bezpieczeństwo ograniczając dostęp firm trzecich do danych wrażliwych.

02. Wdrożenie w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie

ACSIA CRA

Automatyczna Ocena Ryzyka Cybernetycznego (ACSIA CRA) analizuje cyberpozycję samorządu, skupiając się na narażeniu jego zasobów, usług i informacji, które mogą być podatne na złośliwe zamiary cyberprzestępców.

ACSIA CRA zachowuje się podobnie do złośliwego oprogramowania w fazie analizy ataku na cel, co stanowi najlepsze możliwe działanie w takich sytuacjach – system analizuje obiektywnie, ale jest także inteligentny i „myśli” jak przeciwnik.

Zapewni kluczowe informacje w czasie, które sprawią, że będziesz w pełni świadomy środków zaradczych, jakie będziesz musiał podjąć, aby chronić jednostkę samorządu terytorialnego w dłuższej perspektywie czasowej.

SOC

SOC (security operations center), czyli Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa, to centrala kierowania zespołem specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji, odpowiedzialnym za ochronę organizacji przed atakami cybernetycznymi. Monitorujemy bezpieczeństwo i analizujemy zdarzenia w trybie 24/7/365, stosując ustalone scenariusze, kategoryzując oraz określając priorytety incydentów.

Nasze główne obszary skupienia to konkretnie:

• Ochrona – polega na monitorowaniu urządzeń organizacji pod kątem sygnałów incydentów bezpieczeństwa. Naszym głównym zadaniem w ramach SOC jest ochrona baz danych, komputerów stacjonarnych i serwerów. W przypadku wykrycia incydentu Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego podejmuje niezbędne środki w celu eliminacji ryzyka, łagodzenia szkód i ochrony systemu przed podobnymi incydentami w przyszłości.

• Wykrywanie – obejmuje analizę całego ekosystemu bezpieczeństwa organizacji w celu identyfikacji wszelkich incydentów, które mogą zagrażać jej sieci. W przypadku wykrycia zagrożeń podejmujemy działania niwelujące i umożliwiające wykorzystanie słabości w zabezpieczeniach.

• Prewencja – polega na wzmocnieniu taktyk zapobiegania incydentom przed ich wykryciem. Proces ten opiera się na stałej analizie zagrożeń, badaniach, rozwoju i aktualizacji systemów, a także przeprowadzaniu szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

cpdteamFHD

03. Wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni

S3 Backup

S3 (Simple Storage Service) to usługa pamięci masowej AWS. Przechowuje i umożliwia łatwy dostęp do danych, idealna do backupu, analizy Big Data, dystrybucji contentu, disaster recovery i hostingu plików statycznych. Kluczowe pojęcia to Bucket (folder), Obiekty (pliki), Klucz (identyfikator), Region (lokalizacja danych) i Availability Zone (izolowana lokalizacja). Zalety to natychmiastowy start, nieograniczona przestrzeń, skalowalność, elastyczność kosztów, trwałość, wysoka dostępność i bezpieczeństwo danych.

04. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie

Szkolenia

Webinar – Bezpieczeństwo w Internecie

W trakcie naszego szkolenia online omawiamy najczęstsze zagrożenia cybernetyczne, które mogą dotyczyć pracowników samorządów, a także przedstawiamy skuteczne metody obrony przed kradzieżą informacji, phishingiem, utratą środków finansowych, atakami socjotechnicznymi oraz oszustwami elektronicznymi. Naszym celem jest dostarczenie pracownikom niezbędnej wiedzy, umożliwiającej wzmocnienie kluczowego elementu systemu bezpieczeństwa, jakim jest człowiek. Dodatkowo, po zakończeniu szkolenia, przesyłamy krótkie podsumowanie z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa. Na zakończenie prelegent odpowie na pytania uczestników.

Korzyści dla organizacji po szkoleniu:

 • Pracownicy zyskają wiedzę na temat ochrony przed cyberatakami.
 • Zwiększenie świadomości pracowników przyczyni się do zmniejszenia liczby incydentów bezpieczeństwa, takich jak wycieki informacji czy kradzieże danych.
 • Uczestnicy nauczą się, jak skutecznie reagować i zgłaszać problemy związane z bezpieczeństwem.
 • Pracodawca uniknie strat finansowych i wizerunkowych – koszty związane z incydentami bezpieczeństwa są znacznie wyższe niż inwestycje w edukację.

05. Przeprowadzenie w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia

Audyt po zrealizowaniu programu "Cyberbezpieczny samorząd"

Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego opiera się przede wszystkim na regularnych a także wyspecjalizowanych badaniach, mających na celu doskonalenie poszczególnych struktur środowiska IT. W ramach umowy oferujemy:

 • Audyt organizacyjny – sprawdzamy zgodność działalności firmy z normami ISO/IEC 27001 oraz najlepszymi praktykami bezpieczeństwa.

 • Audyt techniczny – przeprowadzamy testy bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej, włączając w to serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe, Wi-Fi, zarówno od strony sieci wewnętrznej, jak i zewnętrznej (internet), a także analizujemy serwisy WWW i identyfikujemy ich podatności.

 • Audyt RODO – dokonujemy sprawdzenia i wprowadzamy dokumentację zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Logo Cyberbezpieczny samorząd

Masz pytania odnośnie realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd?
Umów rozmowę online albo skontaktuj się znami

Konsultacja
on-line

Zapraszam na spotkanie!

Damian Kolarczyk
Dyrektor PNT Data Center
d.kolarczyk@pnt.opole.pl
tel. 884 883 368

Dyrektor PNT Data Center, Damian Kolarczyk z przyjemnością pomoże Państwu w realizacji programu Cyberbezpieczny Samorząd