O nas

Park Naukowo- Technologiczny
w Opolu sp. z o.o.

Instytucja Otoczenia Biznesu, podmiot not for profit, który wspomaga prowadzenie działalności gospodarczej w szerokim zakresie. Spółka została powołana Aktem Założycielskim 8 listopada 2012 roku przez Prezydenta Miasta Opola. Gmina Miasto Opole jest 100% udziałowcem spółki. PNT w Opolu jest miejscem współpracy nauki i biznesu, stwarza możliwość poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych na styku tych dwóch światów. Tworzy również korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego i naukowego miasta Opola oraz całego regionu poprzez pomoc już istniejącym, jak również nowo powstającym inicjatywom. Spółka jest platformą współpracy dla środowisk biznesowych i naukowych, pośrednio tworzy nowe miejsca pracy dla wykształconych na opolskich uczelniach młodych ludzi. Dzięki utworzeniu Parku proinnowacyjne opolskie firmy uzyskują dostęp do specjalistycznych laboratoriów badawczych, zaawansowanego środowiska teleinformatycznego, pomieszczeń biurowych o wysokim standardzie oraz wszelkiej innej niezbędnej infrastruktury i usług koniecznych do prowadzenia działalności, z korzyścią dla społeczności lokalnych miasta i regionu.

Misja PNT w Opolu zamyka się w haśle MIND

bc8e95721245b0dbcf4be44a8770a525_4797715050

M

Mentoring

czyli wsparcie nad rozwojem pomysłu. To możliwość pracy w programie inkubacji a także akceleracji dla firm rozwijających się, przy udziale rzecznika patentowego.

I

Innowacyjność

rozumiana jako dążenie do lepszego jutra, badania na zlecenie i stworzone laboratorium, dostępne dla firm chcących rozwijać działalność B+R. W tym duchu rozwinięto Centrum Projektowe Fraunhofera w Opolu.

N

Nowoczesność

czyli rozwój technologii i wirtualne projektowanie w ramach Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz z serwerownią i klastrem obliczeniowym.

D

Doskonalenie

oraz rozwój pomysłu związany z przygotowaniem produktu, ekspansją na rynki i wdrożeniem. Pod jego potrzeby przygotowano dla firm sześć obiektów wdrożeniowych, każdy o powierzchni 1000 m2 wraz z zapleczem biurowym.

Infrastruktura PNT obejmuje cztery budynki. W Inkubatorze Przedsiębiorczości świadczone są usługi rzecznika patentowego, wirtualnego biura, inkubacji oraz wynajmu powierzchni biurowej. Obiekt laboratoryjno – doświadczalny to cztery hale doświadczalne i pomieszczenia laboratoryjne. Drugim etapem rozbudowy PNT było powstanie Budynku Wysokich Technologii IT i Centrum Projektowania Inżynierskiego wraz ze strefą integracji. W obiekcie znajduje się jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrów Przetwarzania Danych, które jako pierwsze w Polsce zdobyło certyfikat Rated 3. Ostatni etap to budowa Budynku Zaplecza Wdrożeniowego i Biurowego, który został oddany do użytku w czerwcu 2019 roku. To blisko 8800 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, w tym sześć modułów hal wdrożeniowych z zapleczem administracyjnym, sanitarnym i socjalnym, a także pomieszczenia biurowe o zróżnicowanym metrażu.

Ważnym obszarem działalności PNT są prace badawczo-rozwojowe zwiększające potencjał innowacyjny regionu. Działalność ta prowadzona jest w wielu branżach, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji województwa opolskiego.

PNT w Opolu zapewnia również wsparcie dla startupów i nowo powstałych firm z branż technologicznych. Szkolenia, hackathony, programy akceleracyjne, a także łączenie lokalnych