O nas

Polska chmura

Data Center Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu współtworzy Polską Chmurę w ramach Polish Data Center Association.

Polska Chmura to porozumienie wiodących polskich dostawców usług chmurowych. Ich misją jest edukowanie i oswajanie rynku z rozwiązaniami chmurowymi, będącymi jednym z fundamentów transformacji cyfrowej kraju.

Pokazując potencjał, kompetencje oraz najlepsze praktyki polskich firm, Polska Chmura zachęca firmy i administrację państwową, do korzystania z usług polskich dostawców, którzy:

 • gwarantują pełne bezpieczeństwo danych,
 • posiadają centra danych na terenie kraju,
 • tworzą miejsca pracy dla polskich specjalistów,
 • wspierają polską gospodarkę poprzez regulowanie obowiązków podatkowych na terenie kraju.

Polska Chmura należy do Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej – koalicji eksperckiej na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki cyfrowej.

Polish Data Center Association to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy zajmujące się przetwarzaniem danych w Polsce.

ośrodków
data center w Polsce
0
% potencjału rynku
przetwarzania danych w Polsce
0
tylu pracowników
zatrudniamy
0

Polska Chmura powstała z inicjatywy Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych, jako odpowiedź na rosnące potrzeby przedsiębiorstw i instytucji w temacie bezpiecznego przetwarzania danych.

MISJA

Misją Polish Data Center Association jest dbanie o dobre interesy polskich ośrodków przetwarzania danych oraz zachęcanie polskich firm i instytucji państwowych do korzystania z outsourcingu IT w data center. Cel ten jest osiągany poprzez budowanie pozytywnego wizerunku tego sektora usług biznesowych oraz pokazywanie korzyści płynących z rozwiązań tworzonych w oparciu o ośrodki przetwarzania danych.

CELE

 • Ochrona interesów polskich ośrodków przetwarzania danych
 • Zachęcanie polskich przedsiębiorców oraz instytucji publicznych do korzystania z ośrodków przetwarzania danych oraz wpływ na procesy legislacyjne poprzez popieranie projektów ustaw sprzyjających rozwojowi naszego sektora usług,
 • Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym dostawców oprogramowania, w szczególności zaś międzynarodowych korporacji stawiających obostrzenia w zakresie licencjonowania i audytowania środowiska informatycznego,
 • Podnoszenie świadomości wagi polskiego rynku centrów danych w działaniach administracji rządowej i samorządowej poprzez wykazywanie wpływu budowania tej nowoczesnej gałęzi gospodarki na rozwój innych powiązanych sektorów na terenie Polski (energetycznej, budowlanej, usług wykwalifikowanych specjalistów) i związanych z tym pożytków podatkowych dla dalszego rozwoju kraju,
 • Wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorstw data center na konkurencyjnych rynkach zewnętrznych, aby eksport tego typu zaczął odgrywać istotną rolę w ich dalszym rozwoju, poprzez współpracę z agencjami rządowymi promującymi polską gospodarkę,
 • Społeczny Public Relations – budowa dobrego wizerunku naszej branży w mediach oraz reprezentowanie jej interesów na zewnątrz,
 • Usługa jako zakup – lobbing na rzecz zmian w rozliczaniu stawki VAT w ramach usług informatycznych,
 • Edukacja oraz szerzenie wiedzy na temat nowoczesnych rozwiązań budowanych w oparciu o usługi oferowane przez ośrodki przetwarzania danych.

Więcej o inicjatywie Polska Chmura polska-chmura.pl