PNT Data Center

Zielone Data Center
z certyfikatem Rated 3

Data Center przetestowane przez światowej klasy specjalistów

Wykonane testy FAT oraz SAT

Testy FAT (Factory Acceptance Test) odbyliśmy u najważniejszych dostawców naszych systemów zasilania oraz chłodzenia. Następnie powtórzyliśmy je podczas kilkuset godzin testów SAT (Site Acceptance Test) już na miejscu, w docelowej mocy naszego Data Center. 

Certyfikat ANSI/TIA 942 - RATED 3

Pierwotnie opracowany przez TIA (Telecommunications Industry Association), a następnie przyjęty i rozszerzony przez ANSI (American National Standards Institute). Dotyczy systemów telekomunikacyjnych, a także elementów infrastruktury związanych z zapewnieniem redundancji i niezawodności systemu. Nasza serwerownia posiada poziom Rated 3 – oznacza to standard, w którym niemalże wszystkie systemy są zdublowane  oraz wykluczono pojedyncze punkty awarii. 

 

Powierzchnia

 • Pomieszczenie Centrum Przetwarzania Danych, w którym znajduje się miejsce na Szafy, dysponuje podłogą techniczną o wysokości 90 cm
 • Podłoga techniczna w pomieszczeniu Centrum Przetwarzania Danych, w którym znajduje się miejsce na Szafy, o obciążalności 1500 kg / m2 lub wyższej
 • 96 szaf w komorze głównej + 4 w komorze backup
 • Szafy kolokowane w kioskach max 20 szaf /kiosk
 • Wymiary szaf 600 x 1200 lub 800×1200
 • Istnieje fizyczna możliwość separacji szaf przy kolokacji w min. 4 szafach rack, wycena po konsultacji z klientem

Zasilanie

 • Dwie niezależne linie energetyczne, każda o mocy 630 kW
 • System UPS w redundancji 2N z podtrzymaniem na 10 min. mocy docelowej 400 kW
 • Zasilanie szaf  z niezawodnością 2N z zastosowaniem agregatu prądotwórczego (zasilanego paliwem płynnym) wraz z infrastrukturą umożliwiającą bezprzerwowe przełączenie zasilania
 • Standardowy przydział mocy na szafę – 3.3 kW, docelowy po konsultacji z klientem

System gaszenia

 • Powierzchnia kolokacyjna Centrum Przetwarzania Danych stanowi wydzieloną, niezależną strefę pożarową o odporności ogniowej ścian minimum 120 min
 • Pomieszczenia wyposażone w czujniki dymu i temperatury oraz system VESDA
 • Pomieszczenia wyposażone w zautomatyzowany, wielostrefowy system gaszenia na bazie mieszaniny gazów naturalnych – Inergen
 • Pomieszczenia wyposażone w system wczesnego wykrywania dymu

Wszystkie systemy ochrony przeciwpożarowej data center połączone z centralnym systemem zarządzania budynkiem.

Warunki klimatyczne

Data center wyposażone jest w klimatyzację precyzyjną wraz z kontrolą i regulacją temperatury i wilgotności środowiska w układzie

 • W/w system klimatyzacji pracujący w redundancji, w układzie N+1
 • Utrzymywanie parametrów środowiskowych – temperatura 21 – 24 ° Celsjusza
 • Utrzymywanie parametrów środowiskowych – wilgotność 20 – 60 %
 • Kontrola i rejestracja parametrów środowiskowych z częstotliwością nie mniejszą niż 10 minut.

System wykrywania wody na powierzchni kolokacyjnej Centrum Przetwarzania Danych

SYSTEM OCHRONY ANTY DDoS

Ochrona anty DDoS [Distributed Denial of Service] zabezpiecza przed atakami wolumetrycznymi i zapewnia nieprzerwany dostęp klientów i użytkowników wewnętrznych do udostępnionych zasobów takich jak strony www, aplikacje, bazy danych i urządzenia sieciowe.  W ramach usługi dostępu do Internetu w Data Center Opole, analizowany jest ruch sieciowy, monitorowany poziom wykorzystania łącza oraz prowadzona detekcja anomalii sieciowych.

CERTYFIKAT RATED 3

Centrum Przetwarzania Danych Parku Naukowo – Technologicznego w Opolu uzyskało certyfikację w standardzie Rated 3 wg. Normy ANSI/TIA 942. Oznacza to, iż Centrum Przetwarzania Danych może być poddawane wszelkim rodzajom napraw, utrzymania bez konieczności wyłączania infrastruktury, co wspiera działanie operacyjne w systemie 24×7. ANSI/TIA-942 definiuje 4 poziomy dla obiektów Data Center – Rate, gdzie 1 oznacza najniższy poziom bezpieczeństwa a 4 najwyższy. Warto tu nadmienić, że jako pierwsi w Polsce pozyskaliśmy certyfikat Rated 3.

ZIELONE DATA CENTER

W PNT Data Center zastosowaliśmy wysoce energooszczędne systemy klimatyzacji. Do chłodzenia naszej serwerowni wykorzystujemy wymiennik powietrze-powietrze z układem adiabatycznym. Dzięki wykorzystaniu niskich temperatur zewnętrznych nasze średnioroczne PUE wynosi zaledwie 1,49 a PPUEq tylko 1.02.

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW

Kolokowany sprzęt oprócz odpowiednich warunków środowiskowych wymaga wykwalifikowanej opieki. W ramach usługi dodatkowej Remote Hands otrzymujesz wsparcie wysoko wykwalifikowanych inżynierów, którzy są obecni na terenie obiektu Data Center. Pozwala to na szybką reakcję na wypadek konieczności wykonania prac diagnostyczno-naprawczych lub serwisowych. Nasi inżynierowie pomogą również przy fizycznej instalacji lub przenoszeniu Twoich urządzeń.

DLACZEGO WARTO?

Outsourcing centrum danych to tendencja wzrostowa: wiele przedsiębiorstw dostrzegło już korzyści płynące z takiego rozwiązania. Kolokacja serwerów czy szaf, a nawet wynajęcie dedykowanej powierzchni, czy infrastruktury pozwala zmniejszyć koszty własne inwestycji, ale też dopasować ją dokładnie do swoich potrzeb, wybierając serwery wirtualne lub skierowane wyłącznie do jednego odbiorcy serwery dedykowane, a także zminimalizować ryzyka na wielu płaszczyznach. Infrastruktura obiektu daje się łatwo i dokładnie przystosowywać do wymagań i potrzeb Klientów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wynikających z utrzymania Infrastruktury IT.