Zwiększ bezpieczeństwo firmy w ramach projektu "EDIH"

W Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu rozpoczynamy projekt „EDIH”. Ma on na celu wzmocnienie świadomości dotyczącej cyberbezpieczeństwa firm oraz jednostek publicznych. 

Cyberbezpieczny samorząd dzięki jedynej w Polsce serwerowni z Rate 3
Projekt bez nazwy(11)

Czym jest projekt Smart Secure Cities "EDIH" (European Digital Innovation Hub) ?

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH) stanowią kluczowe miejsca wsparcia, służące przedsiębiorstwom oraz instytucjom publicznym w radzeniu sobie z wyzwaniami cyfrowymi oraz podnoszeniu konkurencyjności.

Działalność EDIH koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorstw w doskonaleniu procesów biznesowych, produkcji, produktów lub usług za pomocą technologii cyfrowych. W ramach tego wsparcia oferowane są:

  • Dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy technicznej oraz możliwość przeprowadzania testów, umożliwiających weryfikację rozwiązań przed ich wdrożeniem.
  • Usługi innowacyjne, obejmujące doradztwo finansowe, szkolenia oraz rozwój kompetencji, kluczowe dla skutecznej transformacji cyfrowej.
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, w tym wykorzystanie technologii cyfrowych w kontekście zrównoważonego rozwoju i modelu obiegu zamkniętego.

 

EDIH wykorzystują lokalną obecność w regionach, co pozwala im efektywnie dostarczać potrzebne usługi lokalnym przedsiębiorstwom, korzystając z lokalnego języka i zasobów ekosystemu innowacji. Jednocześnie, dzięki sieci współpracy na poziomie europejskim, EDIH mają dostęp do wymiany najlepszych praktyk między różnymi krajami oraz możliwość świadczenia wyspecjalizowanych usług na szeroką skalę, zwłaszcza w regionach, gdzie lokalnie brakuje odpowiednich kompetencji.

Jak realizujemy Smart Secure Cities w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu

1. Rozwój kompetencji - szkolenia

Szkolenia obejmują budowę mapy rozwoju cyfrowego dla MŚP oraz instytucji publicznych, tak aby umożliwić im lepsze zrozumienie możliwości oraz wymagań nowoczesnych technologii związanych z Internetem rzeczy oraz Smart City.

Dzięki szkoleniom uczestnicy zyskają nie tylko wiedzę, ale również konkretne wsparcie w opracowaniu strategii rozwoju cyfrowego.

Tematy szkoleń:

1 .Czym jest Systemy High Availability i jak może ochronić Twoją fimrę przez cyberatakami.

2.
Zabezpiecz swoje dane w S3 za pomocą narzędzi Open Source

2. Networking - dostęp do ekosystemu edukacji

Nasze działania networkingowe mają na celu połączenie MŚP z przedstawicielami sektora publicznego oraz innymi organizacjami zainteresowanymi innowacjami w obszarze Smart City. Nasze wydarzenia networkingowe to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz zaprezentowania swoich rozwiązań.
Networking

3. Finansowanie

Oferujemy wsparcie w zakresie znalezienia finansowania na innowacyjne projekty. Dzięki naszym usługom przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą skorzystać z różnorodnych źródeł finansowania, w tym programów Unii Europejskiej czy konkursów krajowych, aby sprostać wymaganiom wdrożenia nowych technologii.

4. Test before invest

Testowanie nowych rozwiązań to oferta usług testowania zarówno rozwiązań chmurowych prywatnych, jak i współdzielonych. Nasz zespół ekspertów służy pomocą w wyborze, przygotowaniu i monitorowaniu procesu wdrożenia pilotażowego, aby zapewnić jak największą skuteczność realizowanych działań.

Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz się więcej !